Skyttesimulator för hagel- och kulskytte

ST-2 är en simulator för hagel- och kulskytte som registrerar det kompletta skjutförloppet. Med simulatorn är det möjligt att efter ett skott i detalj studera skjutteknik och träffläge, vilket ger helt nya möjligheter att snabbt korrigera eventuella fel och förbättra tekniken. Sportskyttar och jägare kan träna effektivt och oberoende av årstid och väder. Jägareexamenselever kan lära sig grunderna i simulatorn innan de börjar lossa skott på skjutbanan.

Vi använder Marksman ST-2 Inomhussimulator med dubbelprojektorsystem så bilden är 3 x 8 meter!

Vi använder en gevärsattrapp av typ Benelli med justerbar vikt mellan 2,1-3 kg

Dessa skjutgrenar kan Du träna på i simulatorn:

  • Löpande markmål enligt jägarexamensprovet
  • Träfflägestavla
  • Nordisk trap
  • Skeet
  • Sporting
  • Fågeljakt : fasan,and,ripa
  • Älgbana enligtprovet för jägarexamen och märkestagning
  • Vildsvinsjakt och 50 m viltmål
  • Kronhjort
  • Brunbjörn

Kulskytteprovet och hagelskytteprovet är exakt lika i simulatorn som i verkligheten. Och inte att förglömma : Det är alltid samma klimat och samma ljus i simulatorhallen.

Vill Du veta mer om Marksman skjutsimulator så gå in på deras hemsida Marksman training systems. http:/www.marksman.se

Rulla till toppen